Hur arbetar jag med mappar?

Information om hur mappar fungerar och hur du kan arbeta med dem på olika sätt.

Innehållsförteckning :

Hur skapar jag en ny mapp?

Hur tar jag bort en eller flera mappar?

Vad bestämmer ordningen på mapparna i mappträdet?

Hur kopierar eller flyttar jag en eller flera mappar?

 

Hur skapar jag en ny mapp?

För att skapa en ny mapp i mappträdet så finns det tre olika sätt:

1. Högerklicka på en mapp och välj Skapa ny mapp.

 

2. Klicka på knappen som finns strax under Mappträdet.

 

3. Klicka på knappen i verktygsmenyn.

 

När du har valt eller klickat på skapa ny mapp så kommer du se en dialogruta med inställningar för mappen. Här kommer du få ställa in mappen som du vill. Det finns ingen begränsning i antalet mappar eller undermappar. 

 1. Här sätter du namn på mappen. Du kan även välja att skapa mappen som :
  Undermapp (till den mappen du står markerad på, se bild)
  En rotmapp i arkivet (Under gemensamma)
  En privat mapp under Mina filer.
 2.  Här ställer du in visningsvyn för bilderna i mappen (liten bild, stor bild, lista mm).
 3.  Här kan du ställa in vilken GDPR-status bilderna i denna mapp ska ha. Till exempel så kan du sätta statusen "Inga identifierbara personer" och fylla mappen med naturbilder GDPR-säkrat.
 4.  Här kan du fylla mappen med redan kopierat innehåll, eller med bilder från ett urval.
 5. Med autoindexering så kan du sätta sökord på mappen, vilka sedan sätts på samtliga filer som laddas upp i mappen.

 

När du högerklickar på en mapp, finns följande alternativ:

Skapa webblänk från mappen, dela ut mappen.
• Skapa ny mapp, ange namn, typ, filvisning, innehåll och sökord för mappen.
Redigera mapp, ändra namn, filvisning eller sökord.
Ta bort mapp. Eventuella filer i mappen kommer inte raderas från systemet.
Arkivera mapp den kommer inte längre automatiskt vara synlig i mappträdet.
Kopiera/flytta enskilda mappar med tillhörande filer.
Kod för uppladdning. HTML-kod för uppladdning till mappen från webbsida.
Kod för bildspel. HTML-kod och inställningar för bildspel från webbsida.

Hur tar jag bort en eller flera mappar?

För att ta bort en mapp så kan du helt enkelt högerklicka på en mapp och välja alternativet ta bort mapp. Skulle du dock vilja ta bort en mapp med undermappar så måste du aktivera Superadminläget. När detta är gjort så kan du högerklicka på en mapp och klicka på ta bort. Du kommer då se rutan nedan. Här kan du välja att ta bort samtliga undermappar till den berörda mappen.

 

Vad bestämmer ordningen på mapparna i mappträdet?

Mapparna ligger i bokstavsordning. Denna ordning går inte att påverka än men vi tittar på lösningar för att lägga in alternativ för administration av ordning och visning för mappar.

Vissa kunder har valt att lägga in bokstäver framför vissa mappar eftersom siffror går före bokstäver. På detta sätt så kan man "tvinga" mappar att synas först i mappträdet.

Till vänster så ser du ett exempel på detta.

Flytta / Kopiera en mapp med innehåll

Du kan Kopiera/flytta enskilda mappar med tillhörande filer. 

Du får då upp nästa ruta och kan där välja bland några alternativ vad du vill göra. Instruktioner följer som motsvarar ditt val, du högerklickar på den mapp du vill kopiera eller flytta mappen till, och väljer Flytta/kopiera mappen hit.

 

Om du väljer en mapp från roten i mappträdet så har man bara möjligheten att välja att lägga den som undermapp till en annan mapp. I och med att de sorteras i alfabetisk ordning så kan de inte byta ordning inom roten.

Om man försöker flytta eller kopiera en undermapp så kommer man få ett ytterligare alternativ att kunna flytta mappen till roten.

För att infoga kopierad mapp så högerklickar du på berörd mapp och väljer "Kopiera mappen hit"