Hur arkiverar jag en mapp? - Klassiska Mediaflow

Den här artikeln beskriver arkivering av mapp samt hur du får fram den igen.

Hur fungerar arkivering av mappar?

Om du använder Mediaflow i ert produktionsflöde där ni löpande skapar mappar
för aktuella projekt uppstår ibland behovet av att kunna arkivera filer och mappar som inte är
aktuella längre. Genom att arkivera en mapp döljs den mappen och dess undermappar samt alla
filer som ligger i dessa mappar. Mapparna och filerna döljs både från mappträdet och 
från snabbsöksrutan.

Observera att filer endast räknas som arkiverade om de bara ligger i arkiverade mappar. Filer som finns i flera mappar blir synliga och sökbara som vanligt.

Genom att klicka på arkivsymbolen till höger under
mappträdet visar du även alla arkiverade mappar i
mappträdet. Sökresultatet visar nu också arkiverade
filer och mappar. Arkiverade mappar visas med en
brun mappsymbol i mappträdet. De visas tills man 
klickar på arkivsymbolen igen. En arkiverad mapp kan tas fram igen genom att högerklicka på mappen och välja Avarkivera mapp i menyn.

 

Om man inte aktiverar synlighet av arkiverade mappar så går det inte att söka fram mapparnas innehåll.

Hur arkiverar jag en mapp?

Genom att högerklicka på mappen i mappträdet och välja Arkivera mapp i menyn.

Hur avarkiverar jag en mapp?

Genom att högerklicka på mappen i mappträdet och välja Avarkivera mapp i menyn.