Hur fungerar autoindexering?

Autoindexering är ett starkt sätt att sätta sökord på en mapp (plus undermappar) och därmed alla bilder i denna mapp

Innehållsförteckning :

Autoindexering på mappnivå

Autoindexering på Användarnivå

 

Autoindexering på mappnivå

Det går att skriva in automatiska sökord på en mapp vilket gör att dessa sökord automatiskt hamnar på alla bilder i mappen (och undermappar vid behov) men även på alla bilder som sedan kopieras eller flyttas till denna mapp. Du kommer åt funktionen genom att högerklicka på en mapp och välja redigera mapp.

Notera att den här funktionen blir särskilt stark om man bockar i alternativet inkludera dessa
sökord även i undermappar. Sökorden från exemplet "Support - testmapp" här ovanför följer
alltså med till mapparna nedanför. Du kan nu till exempel lägga till fler specifika autoindexerande sökord på mapparna nedanför. Om vi sedan kopierar en ny bild till en undermapp så har denna bild nu följande sökord på sig.

Alla dessa sökord har alltså hamnat på den här bilden utan att du har skrivit in några sökord
manuellt, dem har lagts in på mappen först.

En genomtänkt mappstruktur med autoindexerande sökord blir mer självindexerande ju fler mappar som 

Bra att veta om autoindexerande sökord.

  1. Sökorden läggs inte på dubbelt. Om tex om sökordet "människa" redan finns på några bilder i mappen så skrivs dem inte över bara för att man även lägger in dem som autoindexerande sökord.
  2. Även om du tar bort ett autoindexerande sökord från en mapp så ligger det kvar på bilderna.

Visste du att man kan markera flera bilder samtidigt och sen dubbelklicka på gemensamma sökord under fliken Indexering i den högra infopanelen för att ta bort dessa sökord från alla bilderna på en gång. Läs mer om detta i den här artikeln.

Autoindexering på Användarnivå

Det går även att ställa in lite olika indexeringar på användarnivå. Om du klickar på Kugghjulet - Användare så ser du bilden nedan.

I detta exemplet så väljer jag att sätta dessa inställningar för användaren "Jonatan". 

Samtliga bilder som "Jonatan" laddar upp kommer nu att märkas upp med dessa inställda sökord/märkningar mm.

Här kan du nu till exempel sätta en röd märkning på alla bilder som laddas upp av en viss person eller användare, bara för att hålla koll på vem som laddar upp vilka bilder. Vidare så kommer både "fotograf" fältet och "sökords" fältet att bli sökbara.