Hur fungerar indexering och katalogisering av filer?

Information om hur mapphantering och filindexering fungerar. - 3.0

Innehållsförteckning:

Hur kopierar eller flyttar jag en fil till en mapp?

Hur byter jag namn på en fil?

Hur fungerar metadatastöd för bildfiler?

Hur fungerar sökord och indexering?

Tips om Autoindexering och sökord på mappnivå

Hur kopierar eller flyttar jag en fil till en mapp?

I verktygsfältet ovanför Filvisningsvyn, kan du klicka på knapparna (1) Klipp ut/Kopiera och (2) Klistra in, för att flytta filer eller kopiera filer i flera mappar. Alternativt kan du högerklicka på de markerade filerna och välja i den menyn. Om du vill flytta ett antal filer, markerar du dem och klickar på knappen Klipp ut. Gå sedan till mappen dit du vill flytta filerna och klicka på knappen Klistra in. Om du vill lägga filer i flera mappar väljer du istället Kopiera och sedan Klistra in i den andra mappen. Alternativt markera filerna, för att dra och släppa dem direkt i mappträdet.

Hur byter jag namn på en fil?

Med en fil markerad klickar du på fliken Indexering och sedan i fältet för Filnamn. Fältet blir nu redigerbart och du kan skriva in ett nytt namn för filen. Klicka sedan på en av dem andra flikarna (till exempel Info) för att "spara" ändringen så att den syns till vänster i filvisningsvyn.

Metadatastöd för bildfiler

När bilder laddas upp eller ner, kan du låta metadatainformationen följa med, såsom sökord, beskrivning, skapat datum, grafisk plats och  upphovsman. Därmed förlorar ni inte den tid ni
tidigare har lagt ner på indexering. Om en fotograf taggar sina bilder i exempelvis Photoshop, Lightroom eller Bridge och sedan levererar dem till er, följer metadata automatiskt med när filerna laddas upp i MFP.

                 

                               

                               

                                 

 

Sökord och indexering

Metadata (t.ex. sökord/taggar, beskrivning och fotograf) från t.ex. Photoshop, Lightroom eller Bridge följer med och hittas under samma flik (indexering) i Mediaflow.

För att lägga sökord på filer så markerar du först en fil och går till fliken Indexering i högerpanelen. Här ser du alla fält som finns tillgängliga för indexering.

Du kan skriva in nya sökord i fältet Ange sökord och lägger till dem när du trycker på enter- eller mellanslagstangenten. För att lägga till flera ord tillsammans som ett sökord så skriver du citationstecken före och efter och avslutar med enter. Till exempel : "Polerat Stål" eller "Glad pojke" 

För att ta bort ett sökord dubbelklickar du på sökordet i sökordsrutan under.

Mediaflow har även en synonymordbok kopplad till indexeringen, vilket gör att de flesta pluralformerna i svenska språket läggs till automatiskt. Dessutom får du förslag på synonymer som visas nedanför. Om du klickar på  synonymerna, läggs även de till i listan över sökord.

Du kan markera flera filer åt  gången och sedan skriva in sökord för alla dessa på en gång.

Du kan indexera flera filer samtidigt genom att markera ett antal filer och ange sökord och andra data. Därmed visas de sökord och fält som är gemensamma för alla markerade filer. Sökord och andra indexeringsfält sparas automatiskt.

Tips om Autoindexering och sökord på mappnivå

Du kan även sätta sökord på mappar, vilket innebär att dina sökord automatiskt kommer sättas på alla filer som läggs i en vald mapp. Observera att de sökorden inte tas bort från filen om du tar bort filen från mappen. Du bestämmer mappsökord när du skapar mappen, alternativt kan du högerklicka på en befintlig mapp, välja Redigera mapp och skriva in mappsökord i rutan Autoindexering.