Hur publicerar jag en Designmall?

Här hittar du info om hur du publicerar mallen i portalen eller för andra användare i Mediaflow när mallen har godkänts.

 

Mapparna under rot-mappen "Designmallar" är specialmappar i Mediaflow och bör inte tas bort eller döpas om.

 
När mallen som ni har beställt är klar och ni har testat och godkänt den behöver du tillgängligöra den för användarna i din Mediaflow Portal.
Under tiden som du har testat finner du den i mappen  "Designmallar > Korrektur" (eller "Designmallar > Utveckling").  
Godkända mallar hittar du i mappen "Färdiga mallar"
  • För att tillgängliggöra mallen i din Mediaflow Portal, kopiera mallen till en mapp som visas i en portal. (Du anger detta genom att använda  "Mapptillgång". )
    Mer generell information om hur man publicerar innehåll i en portal hittar du här.
  • För att tillgängliggöra mallen för Mediaflow användare , Pro-användare eller Basic användare kopiera mallen till en mapp som alla användare, eller en specifik grupp av användare har tillgång till.

Bilder i mallar

Styra vilka bilder som får väljas i mallar

För att styra vilka bilder i Mediaflow som kan väljas in i Designmallar, finns det en grupp som heter "Designmallar" i Mediaflow. Lägg till gruppen i de aktuella mapparna. Detta fungerar på samma sätt som för publicering i portal, en CMS-integration mm. 

Hantera bilder som användaren har laddat upp i mallar

Detta är enbart relevant om vi har aktiverat uppladdning av bilder från mallar i en av era mallar. 

I mappen  Designmallar >Uppladdat från Designgenerator lagras bilder som användarna laddar upp från sina datorer in i mallen. Ni kan rensa innehållet i denna mapp vid behov.

läs mer om hur du  hanterar uppladdade bilder i Designmallar