Underlag för Designmallar

Vad ska jag tänka på när jag skapar underlag som ska skicka till Mediaflow för programmering?

Med Mediaflow Designmallar kan ni på ett enkelt och effektivt sätt skapa lokalanpassat och varumärkessäkrat kommunikationsmaterial. Mallarna kan nås inifrån Mediaflow eller från en Mediaflow Portal.

Vi hjälper er att skapa mallarna

För att använda designmallar behöver dessa programmeras av oss på Mediaflow. Mallarna skräddarsys utifrån era behov och dokument. 

Arbetsprocessen för att ta fram mallar

Designmallar hanteras av Mediaflows Professional Services-avdelningen.  Processen med att programmera mallarna påbörjas efter uppstartsmötet när vi har fått ert underlag. Vi startar med att analysera underlaget och återkoppla till er med eventuella frågor. Vi hjälper er med goda råd om hur mallarna kan utformats på smartast sätt utifrån förutsättningarna. 

Vi påbörjar arbetet med mallen först efter att vi har fått ok från er på tidsuppskattningen / kostnadsuppskattning vi har skickat utifrån underlaget. Eftersom vi hjälper våra kunder i tur och ordning kan tiden tills mallen blir klar variera men normalt rör det sig om ett par veckor.

När mallen är klar för första test hittar ni den inne i Mediaflow i mappen "Designmallar". För att processen ska bli så effektiv som möjligt önskar vi att ni sammanställer en skriftlig respons. Därefter justeras mallarna med eventuella korrigeringar.

När en mall godkänts av er  publicerar  ni den i er Mediaflow Portal. Efter publicering kan ni höra av er till supporten när det gäller allmänna frågor eller till Professional Services-avdelningen om ni vill ändra i era mallar eller önskar nya mallar. Processen börjar då på nytt.

Underlag

För att processen ska fortlöpa smidigt önskar vi att underlaget från er är så tydligt som möjligt. Det vi önskar av er är följande för varje mall:

1. Grafiskt underlag

Vi behöver ett Adobe InDesign-dokument med tillhörande länkat material som typsnitt och bilder i en zip-fil för varje mall. För att smidigt kunna samla ihop alla element så finns det en funktion som heter Indesign Package/Paket. 
Läs här hur man skapar ett indesignpaket

Vi stödjer inte Adobe Fonts  som ingår i din Adobe prenumeration, vi behöver ha typsnitten fysiskt i Truetype eller OpenType format

Zip-filen laddar du enkelt upp i Mediaflow i en mapp som heter "Underlag" som vi har skapat under mappen "Designmallar" . Du kan även inkludera Orderspecifikationen (se nedan) i zip-filen förstås.

2. Orderspecifikationen


Orderspecifikationen innehåller instruktioner om vad som ska kunna ändras och eventuella övriga kommentarer angående färger, val osv.

Detta görs med fördel genom att använda sig av Indesign där ni kan göra flera sidor med varianter på layoutalternativ och skriva kommentarer.

Alternativt via  pdf kommentarer

Checklista / Lathund  för orderspecifikation

Här följer information om vad ni behöver tänka på när ni färdigställer underlaget.

Allmänt om mallen

 • Vad vill ni att mallen ska heta?
 • Vilka element ska kunna bytas ut i dokumentet?
 • Finns det olika varianter / layouter i mallen? Specificera gärna.
 • Ska mallen används för utskrift, tryck eller båda. Valet påverkar hur vi tekniskt genererar pdf-filen. 

Bilder

Man kan låta användarna välja bilder. Om en bild ska kunna bytas ut görs det vanligtvis genom att användaren väljer bilder från Mediaflow, dock enbart de bilder ni tillåter ska visas i Designgeneratorn. Alla tillåtna bilder är tillgängliga i samtliga mallar. Här beskär användaren bilden på fri hand men en varning om låg upplösning säkerställer kvaliten. 

Läs mer om hur du styr vilka bilder som ¢kan väljas i Designmallar

 • Ska användaren även kunna välja mellan ett antal förvalda bilder? 
 • Ska användaren kunna välja att ladda upp en bild från sin dator och använda den i mallen?
 • Ska det vara möjligt för den som använder mallen att dölja bilden? Ska det vara någon påföljd i mallen i så fall?

Färgplattor 

Man kan göra så att färgplattor, cirklar och andra grafiska element blir valbara.

 • Ska det vara möjligt för den som använder mallen att dölja elementet? Ska det vara någon påföljd i mallen i så fall (t.ex. att något annat försvinner)?
 • Ska man kunna ändra färg ? I så fall vilka färger, specificera gärna färgvärden i CMYK.
 • Ska det gå att flytta elementet t.ex. mellan höger och vänster? Ha med exempel i ditt Indesigndokument i så fall.

Enkelradiga textfält

 • Ska man kunna dölja textraden helt? Vad bli påföljden? Ska något annat släckas eller flyttas?
 • Vad ska det stå i fältet när mallen öppnas (lägg gärna in denna text i ert dokument)?
 • Ska man kunna ändra färg ? I så fall vilka färger, specificera gärna färgvärden i CMYK.
 • Om textstorleken ska kunna ändras kan vi antigen göra så att textstorleken minskas automatiskt när texten inte får plats i boxen, ange i så fall minimum grad. Alternativt ange vilka textstorlekar som ska kunna väljas i punkter t ex 12, 14, 16 pt.

Flerradiga textfält (textblock)

 • Ska man kunna dölja textraden helt? Vad bli påföljden? Ska något annat släckas eller flyttas?
 • Vad ska det stå i fältet när mallen öppnas (lägg gärna in denna text i ert dokument)?
 • Ska man kunna ändra färg ? I så fall vilka färger, specificera gärna färgvärden i CMYK.
 • Ska textstorleken kunna ändras? Ange vilka textstorlekar som ska kunna väljas i punkter t ex 12, 14, 16 pt.
 • Ska textblocket vara justerat upptill, nertill eller centreras på höjdled dvs. ska det växa uppåt, neråt eller centreras allt efter att nya rader matas in?
 • Hur stort kan textblocket bli? Vi kan ange max antal rader eller begränsas till en viss höjd i mm.

Dynamiska textblock

Denna fungerar som ett flerradigt textfält ovan men med tillägget att vi kan definiera flera olika styckeformat som användaren får välja mellan. Detta gör att vi ger med flexibilitet till den som använder mallen att själv välja hur textföljden ska vara. Typiskt så ger man möjligheten att ange mellanrubriker och punktlistor. 

 • Samma frågor som för textblock ovan.
 • Ange vilka styckeformat som ska kunna väljas i blocket och vad du vill att dessa ska heta. Inkludera exempel av dessa i ditt Indesign-dokument.

Andra valbara grafiska element

Det går bra att låta användaren ändra andra element är just bilder, plattor och texter. 

 • Ange vilka element som ska kunna väljas i mellan och inkludera dessa i ditt dokument  t ex i olika lager eller på olika sidor.

Smarta val

Med smarta val kan vi göra mallen mer dynamisk genom att dölja och visa olika element

Några exempel:

 • Val för olika layoutvarianter (stor bild/lite bild...)
 • Val av språk
 • Placering av ett element (höger, vänster, centrerat...)
 • Val av antal samarbetslogotyper

Färger

Vi behöver även veta vilka färger som vi ska förhålla oss till i mallen, särskilt om dessa ska kunna väljas. Dessa är unika per mall och kan inkluderas materialet, i dokumentet eller i text. 

Exempel:
Mediaflow-blå
CMYK: 70, 28, 5, 0.
HEX: #4698CB