Rekommenderade kontoinställningar

I den här artikeln går vi igenom vilka rättigheter vi brukar rekommendera för nya konton och även hur man lägger upp för en bra start med era grupper.

Notera att ett nytt konto automatiskt kommer ha dessa grupper och inställningar från början

Innehållsförteckning:

Rekommenderade rättigheter för gruppen Alla användare

Rekommenderade rättigheter för gruppen Administratörer

Inledning

Samtliga användare ingår automatiskt i gruppen Alla användare!

Det första och viktigaste att ha i åtanke redan från början är att gruppen Alla användare är en förinställd grupp som alla automatiskt är medlem i. Detta går inte att ändra och det gör att alla rättigheter som denna gruppen har alltså gäller för samtliga användare i Mediaflow.

På grund av detta så rekommenderar vi att ni redan från början också skapar en Administratörer grupp där bara era Pro och Pro + Admin användare ingår. Då kan man ställa in grupperna enligt följande:

Alla användare = grundläggande tillgång och arbetsflöde

Administratörer = Ovan + administrationsrättigheter

Hur bör dessa grupper vara inställda?

Rättighetsinställningarna nedan gör att alla "Basic" användare kan arbeta med systemet medans bara medlemmar i Administratörer gruppen kommer kunna administrera.

 

För gruppen Alla användare  (som alla automatiskt ingår i) rekommenderar vi följande rättigheter:

Alla-Användare-ny_MF

 

För gruppen Administratörer (som ni själva skapar) så rekommenderar vi följande rättigheter:

Notera att vissa rättigheter här (som Logga in på websystemet) är ljusgrå. Det är på grund av att dessa rättigheter redan är godkända från gruppen Alla användare som vi ställde in först. Ljusgrå rättigheter behöver vi alltså inte bocka i för administratörer gruppen.

administratörer-ny-1_MF

Vidare läsning:

Hur fungerar rättigheter och behörigheter i Mediaflow?