Mediaflow och CDN (Content Delivery Network)

Här tittar vi på hur Mediaflow hanterar bild och video

Ett CDN (Content Delivery Network) är ett nätverk av webbservrar utspridda över hela världen med syftet att kunna leverera innehåll till slutanvändare med hög tillgänglighet och hög prestanda. MediaflowPro har en färdig CDN-koppling både vad det gäller bilder och video.


Vi använder oss av Akamai som är en av världens största leverantörer av CDN-tjänster och används i Sverige av bl a SVTPlay och TV4 Play. Deras nät klarar av ett stort antal besökare och de distribuerar ut innehållet till över 200 olika platser för att alltid kunna leverera bilder och filmer med bra prestanda.
När videofilmer laddas upp till MediaflowPro så kodas de om automatiskt och anpassas till de format som krävs för strömmande visning både på datorer och mobila enheter. Originalformatet som laddas upp behöver alltså inte först anpassas av kunden. MediaflowPro har stöd för de flesta vanligt förekommande filformat för filmer. När filerna är omkodade skickas de direkt ut till CDN-systemet och blir tillgängliga. Vår webbspelare följer standarder med HTML5-uppspelning (med ett flash-baserat alternativ för äldre webbläsare) och fungerar därmed på de flesta plattformar. Utseende kan anpassas till övriga sidan och fungerar väl med responsiv webbdesign.

Om kunden har en befintlig CDN-leverantör kan MediaflowPro i de flesta fall anpassas för att utnyttja den.