Mediaflow Designmallar - Mallkostnader

Med Mediaflow Designgenerator kan ni på ett enkelt och effektivt sätt, skapa lokalanpassat och varumärkessäkrat kommunikationsmaterial. Mallarna kan nås inifrån Mediaflow eller från en Mediaflow Portal.

För att använda designmallar i  Mediaflow eller i en Mediaflow Portal behöver ni ha en prenumerationslicens för Designgenerator.

Vad beror mallkostnaden på?

Eftersom mallarna skräddarsys utifrån era behov och unika dokument behöver dessa programmeras av oss på Mediaflow. Kostnaden för att ta fram en mall står därför i relation till vår insats. Tumregeln är att ju mer komplexa mallarna är desto större insats från vår sida.  

Det slutliga antalet mallar påverkar inte kostnaden - ibland skapar vi flera mallvarianter och ibland bygger vi flera valmöjligheter i en mall. Utgångspunkten för hur mallen byggs är utifrån användarvänligheten och de eventuella begränsningar som finns i Designgenerator. 

Parametrar som bidrar till komplexitet i mallar:

 • Antal variabla/redigerbara element.
 • Antal sidor.
 • Antal valmöjligheter i en mall (t. ex. olika layoutvarianter )
 • Många anpassningsmöjligheter (t. ex. flera val av typsnittsstorlekar, färger o.s.v.).
 • Många element-beroende (t ex att texter ska flyttas beroende på inmatning i andra textblock).
 • Flera eller avancerad validering av användarens textinmatning (t. ex. för kontrollera korrekt inmatning av telefonnummer m.m.).

Bra att veta om mallkonstader

 • I processen med att ta fram mallar gör vi en tidsuppskattning som ligger till grund för mallens kostnad. Detta görs utifrån ert underlag som består dels av dokument och dels av en orderspecifikation. 
 • I processen att ta fram mallar ingår ett uppstartsmöte, ett par korrekturvändor och en dedikerad kontaktperson från vår sida. Tiden som vi lägger på dessa saker ingår i er licens och extra kostnader för detta kommer inte att tillkomma utöver mallkostnaden. För att processen ska vara effektiv förväntar oss att ha en kontaktperson som motpart på er sida som godkänner mallarna och samlar in eventuella kommentarer m.m.
 • Designgeneratorn utvecklas ständigt och nya funktioner tillkommer kontinuerligt i plattformen. Dessa uppdateringar ingår i licensen och medför inga extra kostnader. I vissa fall kan det dock uppstå en kostnad. Detta om det nya funktionaliteten innebär att mallens kod måste uppdateras och publiceras på nytt. 
 • Eventuella ändringar och uppdateringar i tidigare publicerade mallar hanteras som en ny beställning.
 • När ni har accepterat kostnaden för mallarna planerar vi in produktionen i vårt leverans-team. Normalt påbörjar vi arbetet med mallarna tidigast inom två veckor.

Exempel på mallkostnader

I vår demoportal finns ett antal exempelmallar, dessa hittar du på:

https://demo.mediaflowportal.com/mall1a/

Nedan kan du se hur många timmar det har tagit oss att programmera dessa mallar. Det ger dig en indikation på vad en mall kan komma att kosta.

Visitkort

demo-visitkort_ny

 • Dubbelsidigt kort
 • Val mellan engelska och svenska
 • Validering av telefon och e-post

Programmeringstid: ca 4 timmar*

Sociala media inlägg

Designmall digital

 • Utbytbar bild
 • Val mellan bild eller bakgrundsplatta med företagets profilfärger
 • Val mellan logotyp till höger eller vänster
 • Dynamisk rubrik upp till 2 rader och möjlighet att ändra storlek, genomskinlig platta ökar dynamiskt i höjdled
 • Val mellan rubrik till höger, vänster eller mitten
 • Valbar genomskinlig platta i företagets profilfärger
 • Val av vit ram eller bild till kanten

Programmeringstid: ca 7 timmar*

Affisch med 3 layouter

demo-affisch

 • Val mellan 3 olika layouter i samma mall (texter och färgval bibehålls)
 • Val av olika bildformat i de olika layouterna 
 • Valbar färgplatta i företagets profilfärger
 • Valbart grafiskt element (bubblor)
 • Ett antal textelement med storlek och färgval vars placering är beroende av varandra
 • Valbar extra logotyp 

Programmeringstid: ca 9 timmar*

Fyrsidig folder

Folder-A5-preview

 • Dubbelsidig dokument (i A4 plano format)
 • Val av bild, färgad platta, rubrik och  genomskinligt grafiskt element (bubblor) på framsidan
 • Valbar bild på mittuppslaget
 • Flexibla textblock med möjlighet att välja mellan flera olika styckeformat

Programmeringstid: ca 10 timmar*

* Vårt timarvode ligger på 1 200 kr/timme