1. Mediaflow support
  2. Grundfunktioner
  3. Indexering, redovisning, licens och liknande

Hur kan jag skapa egna fält för metadata?

Information om "Egna fält" och hur du skapar dessa.

Det finns möjlighet att lägga till egna fält anpassade till den egna verksamheten. Detta görs
av en administratör under Kugghjulet - Egna fält.

Börja med att aktivera Superadmin läget genom att klicka på din profil

Först då blir Egna fält alternativet synligt för administration under kugghjulet

När du har klickat på Egna fält så kommer du se rutan nedan (Dessa fyra exempel har vi skapat)

Här kan du klicka på Nytt eget fält och sätta vilken typ av fält det ska vara (numeriskt, kort eller långt textfält, datum). Du kan även ställa in om dessa fält ska vara sökbara direkt i snabbsökrutan. Det går också att specificera vilka grupper i Mediaflow som ska ha tillgång till detta fält så att till exempel administratörer kan ha egna fält för ytterligare administration vid behov.


När du har skapat era nya fält så dyker det upp i högra infopanelen under fliken 
indexering när man har en fil markerad.

Här ser vi tre exempel på egna fält.

  1. Lista med flerval (kryssrutor)
  2. Lista med enval (rullgardinsmeny)
  3. Kommentarsfält (Långt kommentarsfält)

 

 

Egna fält är mångsidiga och kan med fördel användas för snabb kategorisering av innehåll där du har mycket av samma tema och behöver märka upp det utan att behöva lägga sökord på bilderna. Egna fält är flexibla och kan användas på många sätt beroende  på ditt behov.

Visste du att man kan markera flera bilder och indexera eller arbeta med egna fält för alla bilderna samtidigt?