1. Mediaflow support
  2. Grundfunktioner
  3. Indexering, redovisning, licens och liknande

Hur kan jag arbeta med att redovisa användning i Mediaflow?

Här går vi igenom hur du kan arbeta med fliken användning och hur man kan sätta rättigheter för detta på olika nivåer.

Mediaflow har stöd för att kunna visa hur filer har använts via redovisning på olika nivåer. Detta innebär att hantering av filer kan spåras så att du i efterhand enkelt kan se hur filerna har använts
och vart dem har publicerats.

Detta sker automatiskt vid montering av bilder via våra plugins för CMS-integrationer och kan spåras från Mediaflow under fliken användning i den högra infopanelen.

 

Bra att tänka på angående redovisning är att dem medlemmar som är med i en grupp med tex tvingande redovisning alltid kommer behöva redovisa vid nerladdning eller montering av en bild medans någon som även är med i tex en administratörsgrupp utan detta krav inte kommer behöva göra det.

Användning kan även läggas till manuellt genom att gå till fliken Användning och klicka på "lägg till användning". Om man tex har laddat ner en bild från Mediaflow och vill använda den för publicering på hemsida eller liknande så går det att lägga till en användning med tex publiceringsplats så att filen fortfarande går att spåra i efterhand.

Hur kan jag ställa in redovisningskrav på olika sätt?

Du kan ställa in redovisningskrav på flera olika sätt.

På Gruppnivå - ( Kugghjulet - Grupper).

På Mappnivå - (Med mapp markerad, högra infopanelen, Fliken Mappsäkerhet).

 

På Filnivå - (Med fil markerad, Högra infopanelen, Fliken Säkerhet).

 

När du har ställt in att redovisning ska göras vid nerladdning så innebär det att ett fönster kommer dyka upp vid nerladdning. Man får nu skriva in vem man är, varför man laddar ner bilden och vart den kommer användas. 

Informationen som skrivs in i redovisningsfönstret hittar du sen under Info - Användning i den högra infopanelen när man har filen markerad.