Hur fungerar lagring och säkerhet i Mediaflow?

Här går vi igenom hur lagring och säkerhet fungerar i Mediaflow

Teknik och datasäkerhet

Alla system och data i Mediaflow hanteras på våra egna servrar i serverhallar inom Sverige. Filer och filinformation lagras och hanteras endast lokalt inom Sverige (för närvarande i Stockholm, Uppsala och Göteborg). Även backup av data och filer sker inom Sverige. Servertjänster och lagringsservrar har redundans för att säkerställa tillgänglighet och undvika dataförluster vid haveri.

Vi har daglig backup av alla lagrade filer samt backup två gånger per dag av all data. Backupen sker till lokaler som inte är kopplade till eller direkt går att nå från våra produktionsservrar. Även backupen lagras redundant.

Originalfilerna finns aldrig direkt nåbara över internet utan hämtas på ett kontrollerat sätt från lagringsplatsen vid nerladdning för att garantera att kontotillhörighet och att behörigheter stämmer.

All trafik går över krypterad HTTPS/TLS (TLS 1.3 över TCP-port 443). Detta inkluderar även alla våra plugins och integrationer såsom mobilappar, Office (Word och PowerPoint), InDesign, CMS (SiteVision, WordPress, Episerver etc) samt tillgången till vårt API.

Det enda undantaget är om man väljer att använda sig av FTP för upp- och nedladdning av filer då detta inte sker krypterat. Åtkomst till FTP går att behörighetsstyra, och är inget som krävs för att kunna använda Mediaflow fullt ut.

Enligt vårt standardavtal med kunder har vi en utlovad tillgänglighet på 99,7% på helårsbasis. Vi har ett servicefönster varje torsdag mellan 22.00 – 00.00 för uppdateringar och annat underhåll. Eventuell nertid eller störningar i tjänster under servicefönstret räknas inte in i den utlovade tillgängligheten.

Från och med april 2021 har vi drift i egen regi med servrar hos Digital Realty / Interxion i MSB-III-klassade serverhallar i Stockholm med SLA på 99.99%. Det ger oss också redundant internet- och elförsörjning, distribuerat CDN iom Sverige och en GDPR-compliant driftsmiljö. Digital Realty / Interxion är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 22301. Mediaflow har påbörjat processen att blir certifierade enligt ISO 27001.

 

Läs mer om vår nya serverdrift här: