Hur arkiverar jag en mapp?

Den här artikeln beskriver hur man kan dölja mappar med dess innehåll genom arkivering av mapp samt hur du får fram den igen.

Vad är arkivering och vad används den för?

Om du använder Mediaflow i ert produktionsflöde där ni löpande skapar mappar
för aktuella projekt uppstår ibland behovet av att kunna dölja mappar med dess innehåll som inte är
aktuella längre. Genom att arkivera en mapp döljs den mappen och dess undermappar samt alla
filer som ligger i dessa mappar. Mapparna och filerna döljs både från mappträdet och 
från snabbsöksrutan.

Observera att filer räknas som arkiverade om de endast ligger i arkiverade mappar. Filer som finns i flera mappar blir synliga och sökbara som vanligt.

Genom att klicka på arkivsymbolen till höger under mappträdet visar du även alla arkiverade mappar i
mappträdet. Sökresultatet visar nu också arkiverade filer och mappar. Arkiverade mappar visas med en
egen mappsymbol i mappträdet. De visas tills man  klickar på arkivsymbolen igen. En arkiverad mapp kan tas fram igen genom att högerklicka på mappen och välja Avarkivera mapp i menyn.

 

 

 

Om man inte aktiverar synlighet av arkiverade mappar så går det inte att söka fram mapparnas innehåll.

Hur arkiverar jag en mapp?

Genom att högerklicka på mappen i mappträdet och välja Arkivera mapp i menyn.

Hur avarkiverar jag en mapp?

Genom att högerklicka på mappen i mappträdet och välja Avarkivera mapp i menyn.