Färdigt Integrations-kit

Med vårt integrationskit kan du enkelt skapa en integration för att komma åt filer och mappar i Mediaflow.

Gå tillbaka till "Hur arbetar jag med Mediaflows API?" artikeln.

Integrationen är främst avsedd för att komma åt och eventuellt ladda ner filer. För att ladda upp filer till Mediaflow får man bygga en egen API-koppling.

Notera att vi har en nyare Javascript version av detta integrationskit. Läs mer om den här.

Kontakta supporten för att komma åt de kundspecifika nycklar som behövs för kopplingen.

Notera att aktuellt avtal påverkar huruvida arbete med API tillåts eller inte.

 

Färdigt integrationskit 

Integrationskit är enkel att komma igång med och kräver minst insatts av dig som kund. Den är anpassad för ett scenario där en användare från ett annat webbaserat system vill hämta en bild från bildbanken och direkt får upp en färdigt gränssnitt där du kan välja, söka, se info och beskära en bild och sedan få in bilden i det andra systemet. Däremot innehåller inte den lösningen någon möjlighet att ladda upp bilder till oss, utan det får i istället göras via vårt API.

Så här ser gränssnittet ut om du väljer att använda integrationskittet:

image001 (1) (1)

Integrationskit: Teknisk information

Från ert system görs ett POST-anrop i en iframe (dvs vanlig webb formulär postning) till följande sida:

https://custom.mediaflowpro.com/[namn på er lösning]/ (undermappen måste förstås först konfigureras från vår sida)

Den sidan tar emot att antal POST-parametrar, och visar då ett användargränssnitt för användaren (se exempel skärmdump här nedan):

Parametrar i anropet:

skey = en licensnyckel som ni får från oss
sid = ett id som ni får från oss
callbackurl = en URL hos er dit resultatet kommer att skickas via en POST-request via webbläsaren
eusr = användarnamn / användarid (ej tvingande, används för att ev matcha användarkonton i Mediaflow)
data = extra data från er som postas tillbaks till callbackurl:en (ej tvingande)
original = "1" om ni vill ha originalbilden från oss, "0" om den ska beskäras och anpassas på vår sida först

 

Callback

När användaren har gått igenom vårt gränssnitt i iframen och sökt upp och valt bild så postas i samma iframe följande data till den adress som ni angav i callback-parametern (x-www-urlencoded):

imageurl = en adress att ladda ner färdiga bilden från (alltid via HTTPS), tanken är att ni hämtar bilden från denna URL direkt och sparar den lokalt
filename = filnamnet på bilden som laddas ner (observera att imageurl ovan inte innehåller detta filnamn i url:en, utan den är slump/löpnummergenererat)
width = bredd i pixlar
height = höjd i pixlar
filesize = filstorlek på den färdiga bilden i bytes
photographer = fotograf till bilden om det finns angivet i bildbanken
data = extra data som angavs av er i ursprungliga anropet