Vad är Mediaflow Designgenerator och vilka problem löser den?

Med hjälp av Designgeneratorn kan du förse din organisation med lättanvända mallar för marknadsförings- och kommunikations- material utan externa program eller förkunskaper.

Designgeneratorn är en addon-modul till Mediaflow plattformen som används för att förse organisation med lättanvända mallar för marknadsförings- och kommunikationsmaterial. Det hjälper dig att frigöra interna marknadsresurser och samtidigt säkrar varumärkesriktlinjerna i din organisation. 

Intuitiv redigering

Att ändra text och bild i Designgeneratorn är enkelt även för den ovana användaren. Man ser tydligt vad man kan redigera i dokumentet genom att glida över det med muspekaren eller så redigerar man direkt i inmatningsfälten.

Har man möjlighet att välja bilder i mallen så kan användaren få upp färdigskurna rekommenderade bilder, eller välja mellan tillåtna bilder ur ert Mediaflowarkiv. Användaren väljer hur bilden ska beskäras med hjälp av ett lättanvänt beskärningsverktyg. Givetvis varnar mallen om upplösningen för bilden underskrider en bestämd gräns. Logotyper och symboler kan hanteras på ett speciellt sätt så att dessa inte beskärs.

 mediaflow-designgenerator-00 (1)

Gör dina mallar tillgängliga i din Mediaportal

Det är enkelt att tillgängliggöra mallar för din organisation via en Mediaportal, lämpligtvis er interna mediabank . Varianter av grundmallarna kan lätt anpassas av en Mediaflow-användare genom att variera bildvalen och textinnehållet för olika ändamål och målgrupper. Till exempel kan visitkort anpassas för olika förvaltningar eller skyltar anpassas för olika produktområde.

 mediaflow-designgenerator-portal-03 (1)

Dela och samarbeta kring dina dokument

Användaren kan lätt spara och sedan dela sitt dokument med andra för samarbete eller granskning. När flera arbetar med ett gemensamt dokument finns det en inbyggd versionshantering som hjälper användaren att hålla reda på när dokumentet har ändrats och av vem. Med versionshanterings-funktionen kan användaren även stega tillbaka till tidigare versioner av dokumentet.

 mediaflow-designgenerator-versionshantering-01 (1)

Tryck, print eller digitalt

En av styrkorna med Designgeneratorn är att samma verktyg kan användas både för att skapa trycksaker och digitalt material.
De olika användningsområden är:

  • Tryck  t. ex. visitkort, flyers, roll-ups och foldrar. 
  • Utskrift  t. ex. affischer, anslag och diplom.
  • Digitalt  t. ex. inlägg på sociala medier och banners.

Tryckmaterial kan laddas ner som en PDF-fil som följer branschstandarden för professionellt tryck och har korrekt upplösning. Utskrifter optimeras för att skrivas ut på användarens skrivare utan störande skärmärken. Digitala mallar laddas ner som bildfil i standard- eller retina-upplösning.

 mediaflow-designgenerator-format-00 (1)

Vi skräddarsyr dina mallar

Mallarna skräddarsyr vi helt utifrån dina behov och de InDesign- dokument som du förser oss med. Du bestämmer vilka delar som skall vara möjliga att redigera och på vilket sätt. Våra specialister hjälper dig genom sin erfarenhet att utforma smarta och användbara mallar. Några exempel på användningsområden inom tryck och utskrift är visitkort, flyers, affischer, diplom, roll-ups och foldrar.

En av styrkorna med vår Designgenerator är att samma verktyg kan även användas för att skapa digitalt material såsom inlägg till sociala media eller webb-banners. 

mediaflow-designgenerator-kundunderlag-00 (2)

Testa några exempel-mallar själv här (klicka på mappen "Varumärke och Designmallar")

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer.