Mediaflow onboarding utbildning & workshop för Pro användare

Utbildningen för Pro-användare är en del av vår onboarding av nya kunder eller för nya medarbetare som behöver lära sig verktyget.

 

Normalt ingår utbildningen i offerten som ny kund. Det går alltid att boka in ytterligare utbildning för nya medarbetare i efterhand. Kontakta oss så boka vi in entt  utbildningstillfälle.

 
En grundlig utbildning med tydlig agenda
För att kunna ta del av alla fördelar i vår plattform och för att kunna jobba så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att varje användare får en grundlig genomgång. Därför har vi tagit fram en gedigen onboarding utbildning med tydlig agenda där användarna får all nödvändig information för att kunna behärska samtliga funktioner i de olika modulerna.
Teori varvat med praktik
Vår utbildningsform där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och prova på själv är mycket uppskattad. Majoriteten av våra kunder föredrar det över möjligheten att lära sig på egen hand. Förutom den tekniska kompetensen om plattformen bistår vi även med goda råd och tips om hur man kan jobba effektivt och smart. Vi anstränger oss även att anpassa utbildningen efter er organisations individuella behov och vi avslutar med att varje deltagare får en diplom.
Pedagogisk upplägg med produktspecialist
Utbildningen genomförs i ett antal sessioner varvar med workshop där deltagarna är aktiva genom att lösa uppgifter som de får efter varje moment. Våra kunder intygar att möjligheten att får testa direkt gör utbildningen pedagogisk.
Utbildningen hålls normalt online och tar ca 3-4 timmar. Normalt delas upp utbildning i två dagar för at det ska finnas god tid för pauser och reflektion. Vi kan även ordna utbildning på plats vid behov.
Vem behöver utbildning?
VI vill förtydliga att det är enbart personer som innehar rollen som Pro-användare eller som aktivt arbetar t ex med upp- och nerladdning, indexering och utdelning av material mm. som behöver genomgå utbildning. De användare som kommer att få tillgång till filer via en Mediaflow portal eller via en integration som webbredaktörer behöver ingen speciell träning.
Under utbildningen kommer du en fullständig genomgång av plattformen för att kunna behärska alla verktygen och för att kunna senare jobba så effektivt som möjligt. 
 

Ladda ner utbildningsmaterialet här.

Den fungerar också som en kortfattad  komplement till vår supportportal.