Mediaflow onboardingutbildning & workshop för Pro-användare

Utbildningen för Pro-användare är en del av vår onboarding av nya kunder eller för nya medarbetare som behöver lära sig verktyget.

 

Normalt ingår utbildningen i offerten som ny kund. Det går alltid att boka in ytterligare utbildning för nya medarbetare i efterhand. Kontakta oss så bokar vi in ett utbildningstillfälle.

 
En grundlig utbildning med tydlig agenda
För att kunna ta del av alla fördelar i vår plattform och för att kunna jobba så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att varje användare får en grundlig genomgång. Därför har vi tagit fram en gedigen onboardingutbildning med tydlig agenda där användarna får all nödvändig information för att kunna behärska samtliga funktioner i de olika modulerna.
Teori varvat med praktik
Vår utbildningsform där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och prova på själv är mycket uppskattad. Majoriteten av våra kunder föredrar det över att endast lära sig på egen hand. Förutom den tekniska kompetensen om plattformen bistår vi även med goda råd och tips om hur man kan jobba effektivt och smart. Vi anstränger oss även för att anpassa utbildningen efter er organisations individuella behov och avslutar med att varje deltagare får ett diplom.
Pedagogiskt upplägg med produktspecialist
Utbildningen genomförs i ett antal sessioner varvat med workshops där deltagarna är aktiva genom att lösa uppgifter som de får efter varje moment. Våra kunder intygar att möjligheten att få testa direkt gör utbildningen pedagogisk.
Utbildningen hålls normalt online och tar ca. 3-4 timmar. Normalt delas utbildningen upp på två dagar för att det ska finnas god tid för pauser och reflektion. Vi kan även ordna utbildning på plats vid behov.
Vem behöver utbildning?
VI vill förtydliga att det enbart är personer i rollen som Pro-användare eller de som aktivt arbetar med exempelvis upp- och nedladdning, indexering och utdelning av material mm. som behöver genomgå utbildning. De användare som kommer att få tillgång till filer via en Mediaflowportal eller via en integration som webbredaktörer behöver ingen särskild utbildning.
Under utbildningen får ni en fullständig genomgång av plattformen för att kunna behärska alla våra verktyg och för att sedan kunna jobba så effektivt som möjligt.