Mediaflow live

Här går vi igenom hur Mediaflows livestream modul fungerar

Klicka på bilden nedanför för att se en åtta minuters demonstration av live modulenTN_Livedemo

Innehållsförteckning:

Generellt om Live

Hur skiljer sig tekniken för vanlig film mot live?

Vad behövs för teknik för livesändningar?

Teknik - vi följer dataströmmen

Sändningskapacitet

Rekommendationer för sändningshastighet

Smartare nycklar

Live fliken i Mediaflow

Hur kan tittarna nå din sändning?

Skapa en livesändning

Kontrollrummet

Testa och kontrollera anslutningsstatus

Under sändningen

Efter sändningen

Generellt om Live

● För att vara säker på att all data hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen ligger alla våra Live-servrar i Sverige. Det ger er hög hastighet och hög säkerhet.
● Tänk på att en livesändning bara vara publicerad en kort stund innan den behöver tillgänglighetsanpassas. Med vår Video Manager kan du enkelt spara din sändning i Mediaflow och sedan lägga till alternativa ljud- och videospår, undertexter mm.
Uppdaterade rekommendationer finns här:
www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/hantering-av-direktsandningar
● Notera att kostnader för streamingtrafik kan tillkomma enligt avtal. Det ingår 500 GB per månad därutöver 50 öre/GB (räkna grovt med 1 GB per timme och tittare).
● Möjlighet att vid behov koppla på en CDN tjänst (Content Delivery Network) för att förse en stor publik med live streaming i god kvalitet.

Hur skiljer sig tekniken för vanlig film mot live?

○ För att publiken ska kunna följa en sändning behöver ljud och bild skickas ut på internet till en plattform där tittarna kan se den.
○ När man sänder live så vill man ha sömlösa övergångar mellan kameror från olika vinklar. Därför behövs ofta flera riggade kameror och utrustning för att växla mellan bild och ljudkällor i realtid.
○ Alla som ska höras behöver prata i mikrofon. Man hinner ofta inte byta mikrofon med varandra så vanligtvis behövs flera mikrofoner.
○ Om man vill visa en presentation behöver vi växla till den direkt när den ska visas.
○ Med livesändningar finns möjlighet för att interagera med tittarna i realtid, t ex svara på frågor

Vad behövs för teknik för livesändningar?

Filmutrustning
○ Kamera (en eller flera) - för att kunna filma
○ Mikrofon (en eller flera) - för att ta upp ljud
○ Lampor (en eller flera) - för att belysa
Livesändningsutrustning
○ Bildmixer - för att kunna växla mellan olika kameror/presentation
○ Streamer - För att sända ut ljud och bild till internet
○ Bildsplitter + kabel - för att kunna visa upp presentationer både för publik på plats
och via live

Tekniken bakom livesändningar

För att kunna sända live behöver du en av dessa konfigurationer:
1. En hårdvarustreamer som tar in videosignal från kamera, ljud via mikrofon och en presentation (ofta i kombination med bildmixer).
2. En dator med livesändingsmjukvara (t.ex. OBS).
3. En mobiltelefon som klarar av att sända live med lämplig app.

Teknik - vi följer dataströmmen

○ Innan du kan sända behöver du förbereda en sändning i Mediaflow och få ut en servernyckel .I din utrustning anger du att signalen ska skickas in till våra live servrar och även nyckel till din sändningen.
○ Video signal, vanligtvis HDMI, behöver omvandlas till en RTMP-ström som är en standard för hur man skickar live på webben.
○ Vi har ett kluster med servrar som fördelar RTMP-strömmen till en ledig server och kopplar ihop dataströmmen med sändningen som du har förberett i Mediaflow.
○ När sändningen startas skickas dataströmmen till tittare via ett s.k. HLS protokoll ( HTTP-baserad adaptive bitrate streaming). Protokollet gör så att sändningen delas upp i portioner vars kvalitet/storlek
(bitrate) anpassas efter varje enskild åskådares uppkopplingshastighet.

Sändningskapacitet

  • Mediaflow har serverdrift i egen regi där det finns hög kapacitet att leverera ett stort antal simultana strömmar. 
  • Vid ett stort antal tittare och/eller då multipla sändningar pågår, kan vi automatiskt utöka vår kapacitet ytterligare via en CDN lösning med vår underleverantör Global Connect som har ytterligare stor kapacitet i sin serverpark i Sverige. Självfallet har vi ett underbiträdesavtal med Global Connect.

 

 

 

Rekommendationer för sändningshastighet

Rekommendationer
● Ställ in kvalitet i din utrustning som inte överstiger våra
servrars kapacitet.
● Kontrollera din uppladdningsbandbredd för uppladdning! Tumregeln är att inte ställa bitrate i sin utrustning till över halva din uppladdningshastighet, detta för att undvika att strömmen haltar.
● Du kan kontrollera kvaliteten på din dataström inne i Mediaflows kontrollrum.
● Tips när du sänder från telefonen är att streama via mobilt nätverk som bättre lämpat för detta än Wi-Fi.
Maximal kvalitet Video
● Upplösning: 720p
● Bitrate: 3000
● Frames Per Second: 30
Maximal kvalitet ljud
● Codec: AAC
● Bitrate: 128 Kbps Stereo
● Samplerate: 48 khz

Smartare nycklar

En strömnyckel är koden som används (tillsammans med server url) för att koppla din utrustning till en Livesändning som du förberett i Mediaflow. Med återkommande event kan det lätt bli många nycklar som måste skapas och klistras in i sändningsutrustningen.


Du kan välja att använda en av dessa nycklar:
1. Engångsnyckel
En nyckel ska förbrukas efter sändning. Bra t ex för enskilt samarbete med leverantör.
2. Återanvändningsbar nyckel
Du slipper ange nyckel i utrustningen inför återkommande sändningar. En videoproducent kan exempelvis få en personlig nyckel och är därmed alltid är redo att koppla upp sig. Skanna en QR kod för att lätt kopiera sändningsnyckeln och adressen till din utrustning.

Live fliken i Mediaflow

Tillgång till live funktionalitet görs via Live fliken. Vilka som får sända live styrs via en grupprättighet på liknande sätt som för andra funktioner i Mediaflow.
I live fliken kan du:
● Skapa ny livesändning
● Se och redigera kommande och pågående sändningar.
● Se tidigare sändningar och även använda en tidigare livesändning vilket är smidigt för dig
som gör återkommande sändningar.

Hur kan tittarna nå din sändning?

1. Sändningens egen sida. Alla sändningar får alltid en unik url som sändningen går att nå på (t ex live.mediaflow.com/71CE1ON6GU).
2. Bädda in. Du kan bädda in din sändning på valfri sida via inbäddningskod.
3. I en Mediaflow Portal.

Du kan tillåta att sändningen kan spelas upp efter avslutad sändning. Det styr om tittaren kan spela upp videoklippet i mediaspelaren efter att sändningen har avslutats. Detta gäller på alla ställen där du har valt att sändningen skall synas.

Sändning i en Mediaflow Portal

Dessa är alternativen för vart sändningen kan annonseras:

1. På startsidan.
Du kan visa en avisering på portalens startsida om en kommande och pågående
livesändning. Tidpunkt för när aviseringen börjar kan ställas in.

 

 

 

2.  I en mapp eller videolista.
Du kan visa en avisering om en kommande sändning i en mapp. Tidpunkt för när aviseringen börjar kan ställas in separat från startsidan.  sändningen visas i mappen under tiden då det pågår och även efter att det har avslutats (om du inte valt att det ska plockas bort efter sändningen).

3. Olistad, dold sida
Endast de som har fått url till sändningen kan nå den. Den syns inte i mappar, på startsidan eller i sökningar

Skapa en livesändning

1. Information
Här anger du namn, beskrivning och posterbild till sändningen och en eventuell text till nedräknaren.
2. Strömnyckel
Här väljer du hur din strömnyckel ("stream key") ska hanteras. Du kan välja att skapa en ny nyckel eller att återanvända en tidigare.
3. Publicering
Välj om sändningen ska fortfarande kunna spelas upp efter sändningen är avslutad. Om ni har en Mediaflow playportal kan du även välja att publicera sändningen där. Du kan välja i vilken/vilka mappar filmen ska visas i och om en notis ska visas på framsidan. Du kan även välja vid vilken tidpunkt  sändningen först annonseras i portalen.

Kontrollrummet

I kontrollrummet får du en god överblick över er sändning och en snabb åtkomst till alla viktiga funktioner. Här kan du bland annat när eventet är planerat att starta och vilken webbadress det kommer finnas på.

Mediaflow Live genererar automatiskt två sorters QR-koder för varje sändning:
1. Länk till livesändningen på live.mediaflow.com så du snabbt kan se hur den fungerar på en mobiltelefon utan att behöva skriva in webbadressen för hand.
2. Länk till en sida med den unika sändningsnyckeln och adressen som din källa behöver för att kunna sända.

Testa och kontrollera anslutningsstatus

När du har angivit strömnyckel och server url i din utrustning kan du börja sända en test ström för att kontrollera kopplingen och kvalitet.
1. Kontrollera anslutningstatus.
2. Förhandsgranska videon.
3. Testa ljudet.
4. Starta sändningen. En intern nedräknare hjälper dig att se exakt när sändningen ska börja.

Under sändningen

I kontrollrummet kan du kontrollera att sändningen fortlöper som planerat och du kan avsluta den när det är dags. Här kan du även följa statistiken för sändningen minut för minut. Bland annat ser du hur många tittare ni har för stunden, hur många uppspelningar som startats och hur många tittare ni haft som mest under sändningen. Allt uppdelat efter vilken typ av enhet som använts så ni vet hur er publik föredrar att ansluta.

Efter sändningen

● Om du har valt att sändningen fortfarande ska kunna visas efter att eventet är avslutat, men vill stoppa det, behöver du manuellt redigera sändningen. Observera att detta gäller även om sändningen inte var publicerad i portalen.
● I kontrollrummet kan du:
1. Ladda ner filen som MP4
2. Hantera filen i Video Manager
3. Kopiera filen in i Mediabanken (den hamnar i en specialmapp som heter “Sparade Livesändningar”)

För att se utökad statistik så behöver du spara filen i Mediabanken.

Statistiken hittar du under Info> statistik> Utökad statistik. Du kan se Visningar under tid i filmen,
● Visningar per klockslag
● Visningar per veckodag