Integration med Screen9

Detta behöver göras för att integrationen till Screen9 ska fungera för en kund?