Import av metadata från en tidigare Mediabank

Artikeln beskriver möjligheter att importera metadata från tidigare system som ny kund hos oss

Som ny kund hos oss kan det vara så att du har haft dina digitala tillgångar i ett annat system och i så fall vill inte gå miste om den informationen som du har haft där. Vi kan därför hjälpa dig att migrera data från det tidigare systemet till vår plattform.

Det finns två möjligheter:

 1. Bädda in metadata i filerna
  Alla filer exporteras med metadata inbäddad i filerna enligt XMP standard. Detta är det bästa alternativet eftersom Mediaflow kommer automatiskt att läsa in XMP data och därför inga ytterligare åtgärder krävs.
 2. Import med separat kalkylblad
  Om ovan inte möjligt så kommer en av våra utvecklare skapa en skräddarsydd import som vi kommer utföra vid ett enskilt tillfälle efter ni har laddat upp alla filer till systemet. Grunden är att vi behöver få informationen som finns om varje fil (metadatat) i en strukturerat form helst ett kalkylblad (eller semikolon-separerad textfil).

Så här går import med kalkylblad till:

 1. Ni behöver först ladda upp alla berörda bilder till en mapp i erat Mediaflow. Mappen kan heta till exempel "Import från [annat]" eller liknande. Alternativt så importerar ni alla bilder inkl mappstruktur via vår FTP funktion (läs mer om et här).
 2. Be tidigare leverantören exportera alla filer och ett kalkylblad med all data.
  I kalkylbladet ska det finnas metadata om varje fil på i separat rad. VI behöver identifiera varje unik fil för att importera rätt data till den. Normalt sker identifiering av bilder genom filnamn. Kontrollera därför att alla bilder har ett unikt namn. Alternativ är att identifiering sker med hjälp av annan inbäddat metadata t ex EAN nummer i bildens beskrivningsfältet.
 3. Förse oss även med information, för varje kolumn i kalkylbladet, om vilket metadatafält i Mediaflow ni vill att kolumnen ska kopplas till, eller om det ska ignoreras. Alltså vilket metadatafält i Mediaflow  som ska fyllas med information från erat kalkylblad. (T ex i fältet "beskrivning" som finns i Mediaflow vill jag ha information från kolumn C i mitt blad).