Berikning av metadata från en tidigare Mediabank

Artikeln beskriver möjligheter att berika metadata från tidigare system som ny kund hos oss

Skräddarsydd berikning av metadata

Om ni har använt en annan mediabank tidigare och vill behålla det metadatat som finns kopplat till filerna kan vi hjälpa er med detta. Oftast bäddas metadatat inte in i filerna och därför behöver kopplingen göras i efterhand.

Filnamn

Unika filnamn

Alla filer måste ha ett unikt filnamn, annars kommer vi inte kunna säkerställa, vid berikning, vilket metadata tillhör vilken fil. Detta är vanligt förekommande då filer ofta får ett löpnummer direkt från kamerorna t ex DCS5937.jpg etc.  Om det finns en risk att filer med samma namn kan förekomma föreslår vi att den gamla leverantören ser till att döpa om dessa vid export. Detta rekommenderar vi görs genom ett löpnummer eller ID-nummer som prefix till filnamnet. T ex DCS5937.jpg skulle få filnamnet 47487_DCS5937.jpg (där 47487 är id-nummer från den gamla leverantörens databas). Det nya filnamnet ska refereras till i  kalkylbladet där meatadata finns.

Encoding (andra tecken än engelska i filnamn)

För att kunna matcha filerna med datat måste filnamnet som är angivet i kalkylbladet vara exakt samma som filnamnet på disk. När filer är namngivna med andra tecken än engelska (Latin 1) t ex "åäö", kan dessa filnamn förvanskas. Vi rekommenderar därför att filerna exporteras med XXXXX-standrad. 

Så här går berikning med kalkylblad till:

  1. Be er tidigare leverantör exportera alla berörda filer så att ni får fysiskt tillgång till dessa. Detta görs ofta genom att ni får en yta på leverantörens FTP-server. 
  2. Ladda upp alla berörda filer i Mediaflow. Ni kan antigen ladda upp samtliga filer i en mapp som ni skapar i rot-nivå och döper till "Import från [annat system]". Om ni vill behålla er gamla mappstruktur kan ni importera filerna via Mediaflows FTP-funktion (läs mer om FTP här). Ett annat mer avancerad variant är att använda vårt verktyg för att kopiera lokala mappar från och till Mediaflow - mfcopy
  3. Be er tidigare leverantör att skicka över en strukturerad lista med relevant metadata som ni önskar flytta över till Mediaflow. Detta brukar vara ett kalkylblad (Excel m.m.) eller semikolon-separerat CSV-format.
  4. I kalkylbladet ska det finnas metadata om varje fil i en separat rad. Vi behöver identifiera varje unik fil för att koppla rätt data till den. Normalt sker identifiering av bilder genom filnamn. Kontrollera därför att alla bilder har ett unikt namn.
  5. Vi bokar ett möte och går igenom kalkylbladet rad för rad med er. Tillsammans kommer vi överens om vilka metadatafält som ni vill föra över till Mediaflow och var de kommer visas i plattformen.
  6. Vi genomför berikningen enligt överenskommelsen vid ett specifikt tillfället. 

Filer där metadata finns inbäddat

OM er tidigare leverantör kan bädda in metadata in i filerna enligt XMP standarden, kommer Mediaflow automatiskt att läsa in detta. Därför behövs inga extra berikningsåtgärder. 

Konvertera JSON fil till Excel format

OM du har fått din metadata som en JSON-fil (.json) så kan det vara svårt att granska informationen. Det går lätt att läsa in datan till Excel för att kunna överblicka. Guide till hur man gör finns här: 

https://www.howtogeek.com/775651/how-to-convert-a-json-file-to-microsoft-excel/