Hur kan man arbeta med GDPR modulen? - Video exempel. - Klassiska Mediaflow

Här finns tre videoklipp som visar hur du kan lägga till och ta bort en person från personregistret samt koppla en person eller bild ihop med ett medgivande.

 

GDPR funktionalitet.

I den här videon visar vi hur du laddar upp en bild på en person som vi sen lägger till i personregistret. Vi tittar sen på hur du kan koppla ett digitalt medgivande till denna person och bild.

koppla ett digitalt medgivande till en bild

I nästa video visar vi hur du tar bort en person från personregistret.

Ta bort person från personregistret

 

GDPR + funktionalitet.

I den här viden börjar vi med att ladda upp en bild på en person, vi lägger till personen i personregistret och avslutar med att använda "inhämta digitalt medgivande" funktionen för att koppla ett medgivande till person och bild.

Inhämta Digitalt Medgivande