1. Mediaflow support
  2. Klassiska Mediaflow
  3. Indexering, redovisning, licens och liknande

Hur kan jag skapa egna fält för metadata? - Klassiska Mediaflow

Information om "Egna fält" och hur du skapar dessa.

Det finns möjlighet att lägga till egna fält anpassade till den egna verksamheten. Detta görs
av en administratör under avdelningen Administrera - Egna fält.

Egna fält syns inte under inställningar om man inte har aktiverat administratörsläget först.

Här kan du klicka på Nytt eget fält och sätta vilken typ av fält det ska vara (numeriskt, kort eller långt textfält, datum). Du kan även ställa in om dessa fält ska vara sökbara direkt i snabbsökrutan. Det går också att specificera vilka grupper i Mediaflow som ska ha tillgång till detta fält så att tex administratörer kan ha egna fält för ytterligare administration vid behov.


När du har skapat era nya fält så dyker det upp i högra infopanelen under fliken 
indexering när man har en fil markerad.

Här ser vi två exempel på egna fält.

  1. Lista med enval (rullgardinsmeny)
  2. Lista med flerval (kryssrutor).


Egna fält är mångsidiga och kan
med fördel användas för snabb
kategorisering av innehåll där man
har mycket av samma tema och
behöver märka upp det utan att
behöva lägga sökord på bilderna.
Egna fält är flexibla och kan
användas på många sätt beroende 
på ens behov.

Visste du att man kan markera flera bilder och indexera eller arbeta med egna fält för alla bilderna samtidigt?