Hur installerar och arbetar jag med Mediaflows Sharepoint plugin?

Här går vi igenom hur du installerar och arbetar med Mediaflows Sharepoint plugin som gör det möjligt för er att montera bilder från oss direkt in i Sharepoint.

Detta plugin är ett tillägg som går att beställa till din Mediaflow och måste aktiveras. Plugin tillägget fungerar på Sharepoint Online (365) men inte på lokala installationer.

Installation

Klicka på länken för att ladda ner  installationsfilen pluginet för Sharepoint (online)

Klicka på länken för att komma till en engelsk artikel som beskriver hur man installerar en Sharepoint add-in

Hur fungerar pluginet?

MediaflowPro för SharePoint består av en WebPart som fungerar för Sharepoint 2010 och 2013. Den distribueras som en signerad wsp-fil för enkel installation. Eftersom den är en ”klassisk” webpart så fungerar den som standard inte med SharePoint 365 / Azure. Installationspaketet är förinställt på ert MediaflowPro-konto, så inga andra kontoinställningar behöver göras i SharePoint.

För brandväggar krävs att https-trafik (port 443) tillåts från SharePoint-servern till en fast IP-adress som ni får angiven av oss. Trafiken sker alltid från SharePoint-servern (samt från webbläsaren för administratören/webbredaktören) till vår server, aldrig tvärtom, så ni behöver inte öppna någon ingående tunnel.

Tillgång till filer

När du använder pluginet måste du logga in med dina Mediaflow konto och kommer därigenom åt alla filer som du har rätt att komma åt i Mediaflow.

Det innebär också att du inte behöver att publicera filer till Sharepoint på mappnivå så som för andra CMS system.

Här finns en video där John hos oss visar hur du kan arbeta med Sharepoint (Mediaflow 2.5)

Sharepoint Online - Videolathund

Notera att vi inte har en Sharepoint "on-prem" (lokal installation) lösning i dagsläget.