1. Mediaflow support
  2. Klassiska Mediaflow
  3. Indexering, redovisning, licens och liknande

Hur fungerar licensrättigheter? - Klassiska Mediaflow

Information om hur du kan arbeta med licensrättigheter för filer.

Mediaflow har stöd för att spara vilka användningsrättigheter / licensrättigheter som finns för filerna. Dessa inställningar kommer du åt genom fliken Licens i högra infopanelen. Här kan du ange  kontaktinformation till fotografen och vilken användningsrätt som gäller för bilden. Du kan även sätta tidsbegränsade rättigheter och ange en tidsperiod då ni har rätt att använda bilden. På den fliken kan du även ange information om modelltillstånd finns för bilden (gäller vid identifierbara människor). Om det finns tidsbegränsade rättigheter till en fil och licensen har gått ur tiden, visas en varningsruta då du  försöker ladda ner filen. Du kan även ange på gruppnivå om en användare ska ha rätt att ladda ner  dessa filer ändå.