1. Mediaflow support
  2. Klassiska Mediaflow
  3. Indexering, redovisning, licens och liknande

Hur fungerar högra infopanelen? - Klassiska Mediaflow

Information om den högra infopanelen. Vilka flikar och vad dom visar för mapp eller fil-information.

Innehållsförteckning:

Info

Indexering

Versioner

Licens

Säkerhet

När du markerar en fil, visas fem flikar i den högra infopanelen med detaljerad information om filen under flikarna: Info, Indexering, Versioner, Licens och Säkerhet.

Info

När du markerar en fil ser du Info fliken till höger. Under Info har du sektionerna Grundinfo, Meddelanden, Användning, Historik och Metadata.

Grundinfo

Här hittar du grundläggande information om den markerade filen, särskilt användbart är alla inlagda sökord som visas här. Fliken Grundinfo finns under Info i Högerpanelen.

• Filnamn
• Benämning
• Beskrivning
• Rating
• Fotograf, namn
• Fotodatum
• Fotoplats
• Märkning, färg
• Uppladdad, tidpunkt
• Av vem
• Filformat
• Filstorlek, bytes
• DPI
• Storlek, px
• Bildstorlek, fysisk i mm
• Färgprofil
• MFP-ID
• Sökord
• Finns i följande arkivmappar
• Viktiga instruktioner

Meddelanden

Här hittar du information om eventuella meddelanden som skickats med den markerade
filen. Meddelanden är en flik under Info i Högerpanelen.

Användning

För att redovisa en bild eller någon annan sorts mediafil, kan du lägga in information om hur
den ska användas. Under Info i Högerpanelen har du fliken Användning, med information
som registrerats på den markerade filen.

• Redovisat, när/av vem
• Ansvarig, namn
• Projekt, namn
• Tid för publicering
• Upplaga
• Övrig info
• Användning, vad/vilket
• Avdelning

Under Användning finns även ett formulär där du kan skriva in ny information angående
publicering och användningsområden, som till exempel webb, tryck, affisch, annons och
annat.

Historik

Under fliken Historik ser du direkt hur bilden har använts tidigare och var den används nu,
exempelvis i trycksaker och på webben. Här hittar du information om all historik kring uppoch nedladdning, samt historik om mapphantering av den markerade filen. Historik ligger
under Info i Högerpanelen.

Metadata

Om det redan finns metadata på en fil såsom fotodatum, koordinater, kameramodell, etc.,
hittar du den informationen här. Metadata ligger under Info-fliken i Högerpanelen, och
visar uppgifter som registrerats på den markerade filen:

• Kameratillverkare
• Kameramodell
• Fotodatum
• Exponeringstid
• Bländartal
• Exponeringskomp.
• Blixt
• Brännvidd
• ISO-hastigehet
• Exponeringsprogram
• Mätläge
• Vitbalans
• GPS Latitud
• GPS Longitud

Indexering

Du kan indexera dina mediafiler för få bättre position i sökresultaten. När du markerar en
fil, kan du lägga till information om filen, såsom sökord, färgmärkning, rating och annat. Gå
till fliken Indexering i Högerpanelen, för att:

• Ange sökord
• Lägga till pluralformer, kan läggas till automatiskt från synonymordboken
• Beskrivning
• Filnamn
• Benämning
• Fotograf
• Fotodatum
• Rating
• Märkning
• Viktiga instruktioner
• Övrig information

Här kan du även lägga till egna fält för indexering, anpassade till er egen verksamhet. Detta
gör du under avdelningen Administrera > Egna fält.

Versioner

För att skapa utrymme, men också för att det ska gå snabbare att leta bland era filer,
undviker systemet dubbletter. MFP utgår därför alltid från en enda fil, men samma fil kan
ligga i olika mappar eller kategorier. Det innebär att om du lägger till sökord eller ändrar
information, så ändras det på samtliga ställen.


Om du laddar ner och redigerar en fil, och sedan laddar upp den i systemet igen, kan du
spara den redigerade filen som en ny version. När du markerar en fil, visas fliken Versioner
i Högerpanelen. Här kan du jämföra olika versioner som eventuellt finns av filen, med hjälp
av information om:

• Status, aktiv/ej aktiv, visas i arkivet eller ej?
• Filnamn
• Filformat
• Filstorlek, bytes
• Storlek, px
• Fysisk storlek, mm, dpi
• Inlagd, tidpunkt
• Inlagd av, namn
• Kommentar

Du kan även utföra följande val:
Ladda ner, Sätt som standard eller Ta bort version

Licens

Fliken Licens visas i Högerpanelen, när du har markerat en fil. Här kan du registrera
licensrättigheter, det vill säga de rättigheter som gäller för hur ni får använda en fil:

Upphovsman/fotograf
• Namn
• E-post
• Telefon
• Ort

Licensrättigheter
Markera aktuell status:

• Ej angivet
• Fullständiga rättigheter finns (friköpt)
• Fri att publicera - men får inte spridas till tredje part
• Creative Commons-licens
• Begränsade rättigheter finns
• Rättigheter finns inte - måste kollas upp

Lås filen helt för nedladdning

Om du bockar av här kan filen inte laddas ned.

Modelltillstånd
Markera aktuell status för modelltillstånd gällande identifierbara personer på bild:

• Ej angivet
• Behövs ej
• Inget tillstånd finns
• Muntligt tillstånd finns
• Skriftligt tillstånd finns
• Restriktioner finns för hur bilden får användas

Övrig info
Här kan du skriva in övrig informaton om restriktioner, kontaktuppgifter till modell etc.

Säkerhet

Olika användargrupper kan ha behörighet anpassad till sin användning. Gruppen Externa
kunder ska kanske inte ha samma behörighet som gruppen Fotografer. Du kan sätta
behörigheter på gruppnivå under fliken Säkerhet, som visas i Högerpanelen när du
markerar en fil. Användare i en vald grupp kan tilldelas olika rättigheter, genom att du
markerar eller avmarkerar, en eller flera av följande behörigheter:

• Ta bort
• Indexera
• Flytta
• Ladda ner
• Redovisa

Tre nivåer av behörigheter

Du kan sätta behörigheter i MFP på tre olika nivåer:

Gruppnivå, grundläggande behörigheter för användare i en grupp, till exempel
möjlighet att ladda ner filer.
Mappnivå, till exempel vilka grupper som får ladda ner filer i en specifik mapp.
Filnivå, till exempel vilka grupper som får ladda ner just denna fil.

Under AdministreraAnvändare skapar du användarkonton för användare i MFP. Här kan du utöver användaruppgifter såsom namn, e-post, telefon, etc, även ange grupptillhörighet, tidsbegränsade konton, sökord kopplade till användaren, etc.

Det räcker oftast att sätta behörigheter på gruppnivå

Mappinfo

Under fliken Mappinfo som visas i Högerpanelen när du markerar en mapp, får du
detaljerad information om antal filer och mappens storlek. Om mappen innehåller
undermappar, finns även information om dessa. För övrigt finns en ruta med användartips
angående nedladdning.

Mapptillgång

Under fliken Mapptillgång som visas i Högerpanelen när du markerar en mapp, kan du ange
behörighet för vilka grupper som ska kunna se mappen och dess innehåll. En bock innebär att
medlemmar i gruppen kan se mappen, och ett kryss gör att de nekas tillgång.

Mappsäkerhet

Fliken visar Mappsäkerhet i Högerpanelen när du markerar en mapp. Här kan du sätta olika
behörigheter på filer. Varje behörighet kan sättas antingen tillåtande (en blå bock) eller
nekande (ett rött kryss), eller inte alls (en tom ruta). Genom att klicka på samma kryssruta
flera gånger så växlar den mellan dessa tre lägen. Som standard är rutan Låt undermappar
ärva dessa inställningar ikryssad, vilket innebär att de behörighetsinställningar du gör sätts
även på eventuella undermappar. Nya undermappar som skapas senare kommer även de
ärva dessa inställningar.