Hur fungerar autoindexering? - Klassiska Mediaflow

Autoindexering är ett starkt sätt att sätta sökord på en mapp (plus undermappar) och därmed alla bilder i denna mapp

Det går att skriva in automatiska sökord på en mapp vilket gör att dessa sökord automatiskt hamnar på alla bilder i mappen men även på alla bilder som sedan kopieras eller flyttas till denna mapp. Du
kommer åt funktionen genom att högerklicka på en mapp och välja redigera mapp.

Notera att den här funktionen blir särskilt stark om man bockar i alternativet inkludera dessa
sökord även i undermappar. Sökorden från exemplet "Bilder - Människor" här ovanför följer
alltså med till mapparna nedanför. Du kan nu till exempel lägga till fler specifika autoindexerande sökord på mapparna "Bilder - Barn" och "Flickor". Om vi sedan kopierar en bild på en tjej till mappen
"Flickor" så har denna bild nu följande sökord på sig.

Alla dessa sökord har alltså hamnat på den här bilden utan att du har skrivit in några sökord
manuellt, dem har lagts in på mappen först.

En genomtänkt mappstruktur med autoindexerande sökord blir mer å mer självindexerande ju längre tiden går.

Bra att veta om autoindexerande sökord.

  1. Sökorden läggs inte på dubbelt. Om tex om sökordet "människa" redan finns på några bilder i mappen så skrivs dem inte över bara för att man även lägger in dem som autoindexerande sökord.
  2. Även om du tar bort ett autoindexerande sökord från en mapp så ligger det kvar på bilderna.

Visste du att man kan markera flera bilder samtidigt och sen dubbelklicka på gemensamma sökord under fliken Indexering i den högra infopanelen för att ta bort dessa sökord från alla bilderna på en gång. Läs mer om detta i den här artikeln.