Hur arbetar jag med Mediaflows API?

Artikeln förklarar hur jag som kund eller partner kan göra API anrop för att hämta eller skicka data till Mediaflow.

 

Nycklar

Kontakta supporten för att komma åt de kundspecifika nycklar som behövs för kopplingen.

Notera att aktuellt avtal påverkar huruvida arbete med API tillåts eller inte.

Exempel:

client_id:     e2b902ds1

client_secret: g75AhbS8sgDtysjSeysi74shxXiokSH

refresh_token: KNXRDVbtNvpA2uqQwqIaop9OPxRBXQ8

Anrop för att få tillgång till API:t

Gör ett anrop till endpointen med hjälp av nycklarna ovan.

URL mönster:

GET: https://customerapi.mediaflowpro.com/1/oauth2/token?grant_type=refresh_token&client_id={client_id}&client_secret={client_secret}&refresh_token={refresh_token}

Exempel:

https://customerapi.mediaflowpro.com/1/oauth2/token?grant_type=refresh_token&client_id=e2b902d1&client_secret=g75AhS8sgDtysjSeysi74shxXxiokSH&refresh_token=KNXRDVtNvpA2uqQwqIaop9OPxRBXQ8

Svar på ovan

Som svar får du en access_token som används sedan i API anropen till våra dokumenterade endpoints.

Exempel:

{

“access_token”:"eyJhbGciOiJIUbzI1NiIsInR5cCI6IkpXcVCJ9.eyJzZXJ2IjoiMTciLCJzdWIiOiI1NDM5IiwiZXhwIjoxNTgxMzQ5NTczLCJpZGN1c3QiOiI0NjgiLCJzY29wZXMiOlsiMiIsIjkiLCI2NjAyMjAiLCIwIiwiMCJdfQ.drjHwqCD9IT-w_bB0DUp9JokK7wLPrb9_7ccrfwCGNw”,

"token_type":”Bearer",

“expires_in”:7200

}

Detta är JSON data. access_token här har värdet:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzZXJ2IjoiMTcibLCJzdWIiOiI1NDM5IiwiZXhwIjoxNTgxMzQ5NTczLCJpZGN1c3QiOiI0NjgiLCJzY29wZXMiOlsiMiIsIjkiLCI2NjAyMjAiLCIwIiwiMCJdfQ.drjHwqCD9IT-w_bB0DUp9JokK7wLPrb9_7ccrfwCGNw

Dataanrop till API

Exempel

Värdet på variabeln “access_token” kan sedan användas i exempelvis följande GET anrop.

GET: https://customerapi.mediaflowpro.com/1/file/latest?processed=true&page=1&per_page=4&type=image&fields=id,name,filename,hasPreview,icon,smallPreview,mediumPreview,width,height,type&access_token={access_token}

Byt ut värdet på {access_token} till det du fick som svar ovan . Du kommer då få ett json svar som ser ut som följande. Exempel svaret nedan innehåller all information om de senaste 4 upladdade bilderna. 

[

{

"id":539420,

"name":"prispall",

"filename":"prispall.jpg",

"type":{

"id":101,

"type":"image",

"description":"JPEG-bild",

"extension":"jpg"

},

"width":960,

"height":540,

"hasPreview":true,

"icon":"https://static.mediaflowpro.com/images/icon101.gif",

"smallPreview":"https://im17.inviewer.se/info/54/54ATNEZ6I4.jpg",

"mediumPreview":"https://im17.inviewer.se/skiss/54/54ATNEZ6I4.jpg"

} … 

]

Ladda upp en fil

Exempel

POST /1/file
   {
     "filename": "Image01.jpg",
     "filesize": 1564256,
     "toFolder": FOLDERID
}

Nu får man en uploadURL som svar från API:et. Ladda då upp filen via xhr upload dit. uploadURL fungerar i 10 min.

   {
  "expiresIn": 600,
  "uploadURL": "https://ftp5.inviewer.se/up/..."
}

Om användaren som är kopplad till api-nyckeln inte har rättighet att ladda upp till den angivna mappen får man: 

   {
     "status": 403,
    "error": "You don´t have permission to upload to this folder"
}