Hur arbetar jag med mappar? - Klassiska Mediaflow

Information om hur mappar fungerar och hur du kan arbeta med dem på olika sätt.

Hur skapar jag en ny mapp?

För att skapa nya mappar i mappträdet så finns det tre olika sätt:

Högerklicka på en mapp och välj Skapa ny mapp.

klicka på knappen med ett plustecken som finns strax under Mappträdet.

Klicka på Skapa ny mapp i den högra infopanelen.

Nya mappar kan skapas i lite olika utföranden, alternativt som undermapp, som en ny rotmapp i arkivet eller som en ny privat mapp under Mina filer. Det finns ingen begränsning i antalet mappar eller  undermappar.

När du högerklickar på en mapp, finns följande alternativ:

Skapa webblänk från mappen, dela ut mappen.
• Skapa ny mapp, ange namn, typ, filvisning, innehåll och sökord för mappen.
Redigera mapp, ändra namn, filvisning eller sökord.
Ta bort mapp. Eventuella filer i mappen kommer inte raderas från systemet.
Arkivera mapp den kommer inte längre automatiskt vara synlig i mappträdet.
Kopiera/flytta enskilda mappar med tillhörande filer.
Kod för uppladdning. HTML-kod för uppladdning till mappen från webbsida.
Kod för bildspel. HTML-kod och inställningar för bildspel från webbsida.

Flytta / Kopiera en mapp med innehåll

Du kan Kopiera/flytta enskilda mappar med tillhörande filer. 

chrome_N0epRG8okr

Du får då upp nästa ruta och kan där välja bland några alternativ vad du vill göra. Instruktioner följer som motsvarar ditt val, du högerklickar på den mapp du vill kopiera eller flytta mappen till, och väljer Flytta/kopiera mappen hit.

Om du väljer en mapp från roten i mappträdet så ser det ut som bilden nedan  

Om du istället väljer en mapp som inte ligger som rotmapp, utan undermapp till en befintlig mapp, så kommer du att se rutan nedan

Vid infogning av kopierad mapp så högerklickar du på berörd mapp och väljer "Kopiera mappen hit"

Sedan ser du detta meddelande med valet att avbryta kopieringen eller godkänna den.