Hur administrerar vi vår portal? - Klassiska Mediaflow

Här tittar vi på hur du kan arbeta med administration för er portal.

Då vi i dagsläget har både äldre och nyare varianter av våra Portaler så representerar denna artikel en övergångsfas. Framöver så kommer administration av Portaler se annorlunda ut.

Innehållsförteckning:

Vart hittar jag inställningarna för vår portal?

Hur lägger jag till en portalanvändare?

Hur ändrar jag inställningarna för vår portal?

Vart hittar jag inställningarna för vår portal?

Portal administrering sker inne från Mediaflow och nås genom att gå via kugghjulet och sedan fliken Portaler/arkiv.

På denna sidan ser du en översikt över dem portaler som finns kopplade till ert konto idag. Vi tittar lite närmre på detta här nedanför.

 1. Benämning: Är vad ni har valt att er portal ska heta här i Mediaflow. Detta kan ändras.
 2. Adress: Är den url som portalen är kopplad till. (Kan inte ändras)
 3. Övrigt: Här klickar du för att gå till portalens redigeringsläge.
 4. Ny användare: Här klickar du för att lägga till en portalanvändare (ifall du har IP lås på portalen, mer om detta nedanför).
 5. Portalanvändare: Exempel på en användare som kan komma åt portal med lösenordsbegränsning. du kan lägga upp portalanvändare själv (mer om detta nedanför).

Alternativ 4 och 5 finns bara tillgängliga om lösenordsskydd slagits på för någon av era portaler. För att få lösenord till er portal, kontakta supporten och be dem att slå på det.

Om en portal inte har länken Redigera till höger så innebär det att den är av den äldre modellen som alltså inte kan redigeras av er själva.

Hur lägger jag till en portalanvändare?

När du har klickat på Ny användare så kommer du se denna ruta.

Här fyller du i namn och lösenord för användaren samt ger användaren tillgång till berörd portal. Du kan även tillåta upp/nerladdning av filer. En portalanvändare skapar du för att du ska kunna komma in om portalen är IP-låst. Om portalen är SSO-låst så kommer du inte åt portalen med en portalanvändare.

En portalanvändare kan ges ut till en grupp personer. Flera kan använda samma inloggning åt gången så du kan lägga upp en inloggning för varje avdelning om du vill.

OBS! Lösenord med svenska tecken (åäö) har skapat problem för vissa kunder! Försök gärna att undvika dessa tecken tills vidare. 

Hur ändrar jag inställningarna för vår portal?

Vi är uppe i en övergångsfas där vi flyttar över alla våra kunder till en ny portal modell. Tills det är klart så kommer vissa äldre inställningar ligga kvar trots att dem inte påverkar nya dem nya portalerna.

Du ändrar inställningarna genom att klicka på portalens namn. Alltså det som står under benämning.

I det här exemplet så klickar vi på den portal som i exemplet heter "Testportal 1A1" (notera att er portal kan heta något annat som "[kunds] externa mediabank" eller liknande).

Vi möts då av portalens fönster för inställningar. Här kan du ändra följande saker:

 1. Vad er portal ska heta inne i Mediaflow. Detta påverkar inte portalens namn utåt på något sätt utan är primärt för att ni enkelt ska kunna välja portalen i listan över "grupper" när ni delar ut mappar för visning på portalen. Läs mer om detta här.
 2. Dessa fält är "legacy" (för äldre portaler) och påverkar inte den nya modellen av portaler. Dessa inställningar är kvar i en övergångsfas tills vi har fått över alla kunder till den nya portalmodellen.
 3. Detta alternativ bestämmer om "Nyinkommet" mappen ska synas bland era andra vanliga utdelade mappar på er portal.
 4. Detta styr nerladdning av originalfiler från portalen. Om du bockar ur detta alternativ så kan besökare endast ladda ner bilder med de förinställda nerladdningsformaten från portalen. Andra filer än bilder kan inte laddas ner om du inte har alternativet ibockat.
 5. Här bestämmer du om du vill att all nerladdning av filer från portalen ska kräva en redovisning. Detta går sen att spåra inne i Mediaflow under fliken "användning". Läs mer här.
 6. Här kan du dra fält från vänstra kolumnen till den högra för att tända upp dem mot portalen. Du kan också dra fält till den vänstra kolumnen för att släcka dessa mot portalen. Det här påverkar alltså synlighet av olika typer metadata när du klickar på en fil i portalen.