Hur styr jag vilka bilder som får väljas i våra Designmallar?

Här beskrivs hur du ställer in tillgång till bilder från mallarna.

För att styra vilka bilder i Mediaflow som kan väljas in i Designmallarna, finns det en Användargrupp som heter "Designmallar". Lägg till denna gruppen under fliken Mapptillgång i alla mappar som är aktuella. Detta fungerar på samma sätt som för portaler och integrationer.